DUYURULAR | DEĞİŞİKLİKLER

# Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

# Kamu İhale Tebliği (Tebliğ no: 2021/1)

# Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

# Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

# Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

# Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

# Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)

# Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)