Sayıştay İçtihadı İçeriği:

Net defter değeri ve amortisman ilişişi

Ekonomik sınıflandırma ile kayıtlı defter değeri, tükenme payları ve amortismanların çapraz kontrolü ile yapılan tespitler

Bilişim sistemi ile muhasebe sistemi arasındaki kopuklukların, taşınır ve taşınmazların harcama birimleri arasındaki geçişinde yol açtığı eksiklikler