4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesinde fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar şeklinde tanımlanmıştır.

Fazla sürelerle çalışma ise; haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda, ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar şeklinde tanımlanmıştır.

Konu, belediyelerle yetkili sendikalar arasında çalışma sürelerinin belirlendiği durumlara ilişkin örnek yargı kararları verilerek, mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendiğinde;

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.