Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesi hükmü gereği, yüklenicilerin işin bir kısmını alt yüklenicilere devretmesi durumunda, bu devirlerin idare tarafından onaylanmış olması ve iki firma ya da gerçek kişi arasındaki bu  ilişkinin sözleşmeye bağlanması gerekmektedir.

Bu sözleşmelerden kaynaklanan damga vergilerinden, idare ile yükleniciler arasında imzalanan sözleşmeler gibi, idarenin sorumluluğunun bulunup bulunmayacağını Sayıştay kararları çerçevesinde açıklayalım.

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web site ya da uygulamalarda yayımlanamaz. Basılı yayınlarda yazar bilgisi ve (www.malimevzuat.com) adresi paylaşılarak kısmi alıntılama yapılabilir.