Aşırı düşük teklif açıklamalarının “kemiksiz dana eti yerine kemikli dana etine ilişkin proforma fatura sunulduğu ve yemeklerin taşınmasında kullanılacak aracın akaryakıt giderinin mevzuata uygun tevsik edilmediği” gerekçeleriyle uygun görülmediği, oysa Dana Eti Teknik Şartnamesi’ne göre dana etinin idareye kemikli dana eti şeklinde getirilmesi gerektiği, ayrıca kemikli dana etindeki fire oranının akademik bir yayın sunmak suretiyle açıklandığı, diğer yandan idarenin aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında yemek taşımada kullanılacak aracın akaryakıt giderinin önemli bir teklif bileşeni olarak belirtilmediği ve ihale dokümanında da yemek taşımasında kullanılacak bir aracın istenilmediği, idarenin değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin yerinde olmadığı iddiası ile itirazen şikayet (KİK)

İlgili Sayfa